Gorgeous weather through Tuesday, then rain chances rise